Langzamerhand beginnen alle puzzelstukjes in elkaar te vallen, de gevels worden gevuld met de laatste glasplaten waardoor het hotel bijna winddicht is. Enkel zijn er nog een paar plaatsen waar een houten plaat voor gezet is, de reden hiervoor is dat er op deze plaatsen een speciaal kozijn gemonteerd wordt. De tourniquet is geplaatst en de eerste twee liften zijn opgebouwd waardoor het hotel stapje voor stapje het einde nadert!

Aan de zuidzijde  van het gebouw is de steiger volledig gedemonteerd en aan de noord zijde wordt de speedgate gemonteerd.

Op de bordessen voor de hotelkamers zijn de eerste glasbalustrades geplaatst en zitten de eerste bamboe latten aan de wand waardoor er een steeds beter beeld tevoorschijn komt hoe het uiteindelijke resultaat eruit komt te zien.

Aankomende weken zal er hard er gewerkt worden aan het bamboe en zullen de eerste plafonds gerealiseerd worden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via jakarta@denijs.nl

Bij calamiteiten kunt u terecht op: 06-22235914

Met vriendelijke groet,
Namens Bouwbedrijf M.J. De Nijs
Bouwteam Hotel Jakarta