Beoordeling duurzaamheidsprestatie

BREEAM

Hotel Jakarta Amsterdam heeft het BREEAM-NL “Excellent” certificaat behaald, met een score van 71,81%.

BREEAM Certificaat

Cijfers

Oppervlaktenen afmetingen

 • Bruto vloeroppervlak: 16.410 m²
 • Totaal terreinoppervlak van de locatie in hectaren: 987 m² (0,2 ha)

Vloeroppervlakken

 • Logiesfunctie: 650 m²
 • Bijeenkomst: 643 m²
 • Industrie: 530 m²
 • Sport: 399 m²
 • Kantoor: 88 m²
 • Gemeenschappelijk: 747 m²
 • Overige gebruiksfunctie: 164 m²
 • Parkeergarage: 498 m²
 • Verkeersruimten: 033 m²
 • Opslagruimten: 348 m²

Verbruik

 • Verwacht waterverbruik: 48 m3/persoon/jaar
 • Verwacht percentage water dat wordt betrokken via hemelwater: 1,6%
 • Verwacht energiegebruik (gebouwgebonden- en gebruikersenergie): 147 kWh/m²BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: Gas 53 kWh/m²BVO per jaar en elektriciteit 94 kWh/m²BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen: 19 kWh/m²BVO per jaar

“Bij Hotel Jakarta Amsterdam is het gebouwgebonden energieverbruik energieneutraal! (EPC = 0)”. Er worden veel verschillende technieken gecombineerd, waarmee gemikt is op een BREEAM ‘Excellent’ score. Een visitekaartje voor alle betrokkenen!