Beoordeling duurzaamheidsprestatie

BREEAM

Wat is BREEAM?

BREEAM is een beoordelingsmethode die gebruikt wordt om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Hieronder staat de casestudy van Hotel Jakarta Amsterdam.

BREEAM-rating en -score

Dit duurzame hotel gaat voor een BREEAM-NL “Excellent” certificaat. De beoogde score is 75,5%. Een lijst van vooruitstrevende/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied. Onder andere de volgende ontwerpmaatregelen op sociaal of economisch gebied worden in het gebouw toegepast:

  • In het ontwerp van het gebouw is ervoor gezorgd dat er voldoende daglichttoetreding is binnen de verblijfsgebieden ten behoeve van visueel comfort en welbevinden van gasten, mede door de aanwezigheid van een atrium in het centrale deel van het gebouw.
  • De omgeving, waaronder omwonenden, is nauw betrokken en ingelicht over de gang van zaken.
  • De toekomstige gebruikers hebben veel inspraak gehad over hoe het gebouw wordt gerealiseerd, onder meer door middel van workshops.
  • De vormgeving en inrichting van het gebouw heeft mede als doelstelling om ook gasten bewust te maken van duurzaamheid.

Proces, organisatie

In de beginfase van het ontwerp is een bouwteam samengesteld, waarin zowel de aannemer als de installateur reeds betrokken waren bij het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een efficiënt bouwproces waar ook goed op kosten gestuurd kon worden. Integratie van de disciplines was een uitdaging, maar het resultaat mag er zijn.

Het formele BREEAM certificeringstraject is pas later opgestart (in de afrondingsfase van het ontwerp). Dit was mogelijk omdat het ontwerp van zichzelf al een hoge mate van duurzaamheid had. De meeste punten voor BREEAM waren daarom vanzelfsprekend te realiseren.

Kosten/baten

Het ontwerp had al een hoge duurzaamheidsambitie voordat het formele BREEAM-certificaat werd beoogd. Door toepassing van hout als bouwmateriaal en de vele zonnepanelen aan de gevel en op het dak, waren de kosten voor de implementatie van de BREEAM-criteria relatief beperkt. De meerkosten worden geschat op 2,5% van de totale bouwsom.