Het heiwerk is in volle gang en wij verwachten deze werkzaamheden met tweeënhalve week af te ronden. In week 22 is de bronbemaling in de bouwput aangebracht, dit doen we om het grondwater buiten de bouwput te houden. In de loop van week 23 zullen wij gaan aanvangen met het ontgraven van de bouwput. Eveneens in dezelfde week zal het stempelframe worden aangebracht.  Het stempelframe is een raamwerk van buizen die ervoor zorgen dat de damwanden niet kunnen bezwijken door de gronddruk (zie foto voor vergelijkbare situatie).

Hotel Jakarta Amsterdam stempelframe

Foto: Soortgelijke situatie met stempelframe

Over circa twee weken gaan wij ook van start met het koppensnellen van de heipalen. Koppensnellen houdt in dat er een gedeelte van de heipaal zal worden verwijderd zodat de (wapening)staven vrij komen. Deze staven worden vervolgens verbogen in de (kelder)vloer om een vaste (sterke) verbinding te creëren.

Met vriendelijke groeten,

Namens Bouwbedrijf M.J. De Nijs
Bouwteam Hotel Jakarta