Momenteel wordt er volop geheid. De overlast die dit met zich mee brengt hebben ons er toe genoodzaakt de heitijden in overleg met gemeente en school aan te passen. Zo wordt er tijdens breng- en haaltijden van de schoolgaande kinderen niet meer geheid. Ook tijdens de Cito- toetsen van de komende weken wordt er niet geheid. De verwachting is dat het heiwerk woensdag 22 Juni gereed is.

Na het heiwerk starten we met het grond- en funderingswerk. Daarover later meer.

 

Mocht u vragen, opmerkingen, tips of tricks hebben dan kunt u hiervoor terecht op:

Bij calamiteiten kunt u terecht op: 06-22235914

 

Met vriendelijke groet,
Namens Bouwbedrijf M.J. De Nijs
Bouwteam Hotel Jakarta