Vrijdagmiddag 8 Juli hebben groep 7&8 van basisschool de kleine kapitein de bouwplaats van Hotel Jakarta Amsterdam bezocht.

Ze hebben kunnen aanschouwen hoe het gebouw eruit komt te zien en op welke manier bouwbedrijf De Nijs dit gaat bouwen.

Daarna zijn ze onder begeleiding een rondje om de bouwplaats gelopen en hebben ze een uitleg gehad over wat ze allemaal zien.

Vervolgens hebben ze binnen in de keet het 3D model gezien en is er verteld welke faciliteiten er allemaal in gaan komen, waarna er veel vragen kwamen over het zwembad!!!

Het was een leuke en geslaagde educatieve middag.

En voor wat betreft de voortgang van de bouwwerkzaamheden: de afgelopen weken is er veel vaart gemaakt met het ontgraven van de bouwkuip en zijn er een aantal poeren gestort.

De komende weken zal er verder worden ontgraven en wordt de torenkraan geplaatst.

Mocht u vragen, opmerkingen, tips of tricks hebben dan kunt u hiervoor terecht op:

Bij calamiteiten kunt u terecht op: 06-22235914

Met vriendelijke groet,
Namens Bouwbedrijf M.J. De Nijs
Bouwteam Hotel Jakarta Amsterdam