Hotel Jakarta aanzicht vanaf het water

Wat is BREEAM?

BREEAM is een beoordelingsmethode die gebruikt wordt om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Hieronder vindt u de casestudy van Hotel Jakarta Amsterdam.

Casestudy Hotel Jakarta

Beschrijving van het gebouw

Op het Java-eiland in Amsterdam zal een nieuw hotel van WestCord Hotels worden gerealiseerd: Hotel Jakarta. Hotel Jakarta symboliseert de historische maritieme verbinding tussen Amsterdam en Azië en spreekt zodoende tot de verbeelding van zowel de wereldreiziger, de Amsterdammer als de buurtbewoner.

Hotel Jakarta is een volwaardig publiek gebouw, een levendige hoeksteen van de stad. Dit komt vooral tot uiting in de dynamische publieke ruimtes in de plint van het gebouw die aan alle zijde aansluiting vindt op het in hoogte wisselende maaiveld: toegang tot Hotel en restaurant aan de noordzijde, het grote publieke restaurant met aangrenzend terras aan het IJ aan zuidzijde en de espressobar aan de oostzijde naast de aanlanding met de Jan Schaefferbrug. Een publiek toegankelijke subtropische tuin ligt in het hart van het gebouw, zichtbaar en toegankelijk van alle zijden via een volledig transparante gevel. Het ontwerp en het onderhoud van de tuin zijn het resultaat van een samenwerking met de Hortus Botanicus.

De 200 hotelkamers zijn uitgevoerd in een houten draagstructuur die in het zicht gelaten wordt. Hier is privacy juist gewenst en deze komt tot uiting in een geborgen, warme uitstraling van hout, wat zich in de gevel toont via de eveneens in hout uitgevoerde loggia’s.

Hotel Jakarta bestaat zo uit deze drie, in de gevel zeer helder af te lezen, elementen:

 • transparante begane grond, aan alle zijden aansluitend op de stedelijke ruimte
 • het atrium met de subtropische tuin, grenzend aan en volledig zichtbaar in de noordgevel
 • de hotelkamers.

BREEAM-rating en –score

Dit duurzame hotel gaat voor een BREEAM-NL “Excellent” certificaat. De beoogde score is 75,5%.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw

Een essentiële keuze was het gebruik van hout als bouwmateriaal. In het gebouw komt hout veelvuldig terug, bijvoorbeeld als afwerkingsmateriaal. Bijzonder is dat hout ook als constructief materiaal is gebruikt voor het hotel van 9 bouwlagen. De meeste hotelkamers zijn als geprefabriceerde modules ontworpen die bijna geheel van hout zijn gemaakt. Deze modules worden als ‘legostenen’ gestapeld. De stabiliteit van het gebouw wordt wel met beton gerealiseerd, maar hiermee is de toepassing van beton als milieuonvriendelijk materiaal geminimaliseerd.

Oppervlakten en afmetingen

 • bruto vloeroppervlak 422 m²
 • totaal terreinoppervlak van de locatie in hectaren 987 m² (0,2 ha)
 • vloeroppervlakken naar functie
  • Logiesfunctie 650 m²
  • Bijeenkomst 643 m²
  • Industrie 530 m²
  • Sport 399 m²
  • Kantoor 88 m²
  • Winkel 20 m²
  • Gemeenschappelijk 747 m²
  • Overige gebruiksfunctie 164 m²
  • Parkeergarage 498 m²
 • verkeersruimten 033 m²
 • opslagruimten 348 m²

Energiegebruik

 • verwacht energiegebruik (gebouwgebonden- en gebruikersenergie) 147 kWh/m²BVO per jaar
 • verwacht verbruik van fossiele brandstoffen
  • Gas 53 kWh/m²BVO per jaar
  • Elektriciteit 94 kWh/m²BVO per jaar
 • verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen 19 kWh/m²BVO per jaar

Watergebruik

 • verwacht waterverbruik 48 m3/persoon/jaar
 • verwacht % water dat wordt betrokken via hemelwater 1,6%

Duurzame keuzes in het ontwerp

Onder andere de volgende innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen worden in het gebouw toegepast:

 • EPC = 0 (dit is aanzienlijk lager dan het bouwbesluit van EPC = 1) onder andere door het gebruik van Warmte- en Koudeopslag in de bodem, LED-verlichting, hoge isolatiewaarden in de gevel, drievoudige beglazing en opwekking van zonne-energie.
 • Conventioneel beton zoveel mogelijk vervangen door hout als bouwmateriaal.
 • Het veelvuldig monitoren van verschillende verbruiksparameters, zoals energie en water, door separate (digitale) bemetering van alle (grote) verbruikers.
 • Het platte dak en de gevels van het hotel worden voorzien van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken.
 • In de parkeergarage worden 20 oplaadpunten meegenomen voor elektrische auto’s.

Een lijst van vooruitstrevende/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied.

Onder andere de volgende ontwerpmaatregelen op sociaal of economisch gebied worden in het gebouw toegepast:

 • In het ontwerp van het gebouw is ervoor gezorgd dat er voldoende daglichttoetreding is binnen de verblijfsgebieden ten behoeve van visueel comfort en welbevinden van gasten, mede door de aanwezigheid van een atrium in het centrale deel van het gebouw.
 • De omgeving, waaronder omwonenden, is nauw betrokken en ingelicht over de gang van zaken.
 • De toekomstige gebruikers hebben veel inspraak gehad over hoe het gebouw wordt gerealiseerd, onder meer door middel van workshops.
 • De vormgeving en inrichting van het gebouw heeft mede als doelstelling om ook gasten bewust te maken van duurzaamheid.

Proces, organisatie

In de beginfase van het ontwerp is een bouwteam samengesteld, waarin zowel de aannemer als de installateur reeds betrokken waren bij het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een efficiënt bouwproces waar ook goed op kosten gestuurd kon worden. Integratie van de disciplines was een uitdaging, maar het resultaat mag er zijn.

Het formele BREEAM certificeringstraject is pas later opgestart (in de afrondingsfase van het ontwerp). Dit was mogelijk omdat het ontwerp van zichzelf al een hoge mate van duurzaamheid had. De meeste punten voor BREEAM waren daarom vanzelfsprekend te realiseren.

BREEAM-NL-credits

Bekijk hier de BREEAM credits.

Kosten/baten

Het ontwerp had al een hoge duurzaamheidsambitie voordat het formele BREEAM-certificaat werd beoogd. Door toepassing van hout als bouwmateriaal en de vele zonnepanelen aan de gevel en op het dak, waren de kosten voor de implementatie van de BREEAM-criteria relatief beperkt. De meerkosten worden geschat op 2,5% van de totale bouwsom.

Tips voor volgend project

Begin voor een optimale BREEAM score zo vroeg mogelijk aan het BREEAM traject!