Cijfers

Oppervlakten en afmetingen

 • Bruto vloeroppervlak 422 m²
 • Totaal terreinoppervlak van de locatie in hectaren 987 m² (0,2 ha)

 

Vloeroppervlakken naar functie

 • Logiesfunctie: 650 m²
 • Bijeenkomst: 643 m²
 • Industrie: 530 m²
 • Sport: 399 m²
 • Kantoor: 88 m²
 • Winkel: 20 m²
 • Gemeenschappelijk: 747 m²
 • Overige gebruiksfunctie: 164 m²
 • Parkeergarage: 498 m²
 • Verkeersruimten: 033 m²
 • Opslagruimten 348 m²

 

Energieverbruik

 • Verwacht energiegebruik (gebouwgebonden- en gebruikersenergie) 147 kWh/m²BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen
 • Gas 53 kWh/m²BVO per jaar
 • Elektriciteit 94 kWh/m²BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen 19 kWh/m²BVO per jaar

 

Waterverbruik

 • Verwacht waterverbruik 48 m3/persoon/jaar
 • Verwacht percentage water dat wordt betrokken via hemelwater 1,6%